Rekuperácie pre váš domov Nič neovplyvní kvalitu bývania v takej miere, ako spôsob jeho vetrania Mám záujem

Jadrové vŕtanie – cenník

 

16 – 20 mm – 0,66 €/cm hĺbky
24 – 28 mm – 0,70 €/ cm hĺbky
30 – 35 mm – 0,73 €/ cm hĺbky
42 mm         – 0,83 €/ cm hĺbky
52 mm         – 0,93 €/ cm hĺbky
62 mm         – 1,00 €/ cm hĺbky
72 mm         – 1,06 €/ cm hĺbky
82 mm         – 1,13 €/ cm hĺbky
102 mm        – 1,26 €/ cm hĺbky
122 mm        – 1,40 €/ cm hĺbky
132 mm        – 1,53 €/ cm hĺbky
152 mm        – 1,63 €/ cm hĺbky
162 mm        – 1,70 €/ cm hĺbky
172 mm        – 1,83 €/ cm hĺbky
182 mm        – 1,93 €/ cm hĺbky
202 mm       – 2,16 €/ cm hĺbky

225 mm       – 2,42 €/ cm hĺbky
250 mm       – 2,66 €/ cm hĺbky
280 mm       – 2,78 €/ cm hĺbky
300 mm       – 2,92 €/ cm hĺbky
350 mm       – 3,50 €/ cm hĺbky
400 mm      – 4,19 €/ cm hĺbky

 

 

uvedené ceny sú bez DPH


 

Podmienky ponuky:

 

– Objednávateľ vytýči požadované otvory nezmývateľnou značkou

– Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V

– Objednávateľ zabezpečí bezplatne dodávku výplachovej vody a miesto na jej vylievanie

– Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií

– Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie

– Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie upravovanej konštrukcie

– Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania

– V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu

 

Príplatky / zľavy:

 

– Pri vŕtaní smerom nahor účtujeme príplatok 100% k základnej cene vŕtania

– Pri rezaní a vŕtaní tehly poskytujeme zľavu 30% zo základnej ceny rezania a vŕtania

– Pri rezaní a vŕtaní Ytongu poskytujeme zľavu 50% zo základnej ceny rezania a vŕtania

– V prípade zabezpečenia el. energie dodávateľom, účtuje dodávateľ za el. generátor 10,- €/hod (min. 50,- €)

– Dodávateľ môže účtovať za používanie vlastného lešenia do v 3,5m prenájom 30,-€/deň

– Dodávateľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce 15,00 €/hod/pracovník

– Dodávateľ môže účtovať dopravné náklady 0,40 €/km

– Dodávateľ môže účtovať príplatok 25% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6m

– Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody (minimálne 10 Eur)

– Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z prenosnej nádrže

– Minimálna fakturovaná cena ( pri malom množstve vŕtania ) je 60,-€ + dopravné náklady

– Pri väčšom objeme prác sa cena dojedná dohodou podľa cenovej ponuky


 

 

TEL: +421 911 666 117