Rekuperácie pre váš domov Nič neovplyvní kvalitu bývania v takej miere, ako spôsob jeho vetrania Mám záujem

Zvlhčovač vzduchu

Aktívny potrubný zvlhčovač vzduchu  HIGROPLUS+ je inteligentné zariadenie, dopĺňajúce rekuperačný vetrací systém o možnosť riadenia a udržiavania optimálnej vlhkosti vzduchu.

Vlhkosť vzduchu v objekte je možné regulovať v optimálnom rozsahu 40 % až 60% prípustnej relatívnej vlhkosti RH. Teplotu vzduchu vstupujúceho do objektu možno regulovať v rozsahu od 15 do 25 °C.

Vďaka inteligentnej riadiacej elektronike pracuje zariadenie plne automaticky a udržiava vlhkosť aj teplotu privádzaného vzduchu na nastavenej úrovni. Súčasne automaticky zabezpečuje dezinfekciu vzduchu pomocou integrovaných UV žiaričov.

HIGROPLUS+ je kompatibilný s každou inštaláciou riadeného systému vetrania, keďže jeho riadiaca jednotka funguje úplne nezávisle na rekuperačnej centrále. Na základe vlastných snímačov a nastavení udržiava úplne autonómne naprogramované parametre vlhkosti a teploty vzduchu.

  • autonómne fungovanie, nezávislé na rekuperačnej centrále
  • inštalácia priamo do potrubia existujúceho vetracieho systému
  • udržiavanie vlhkosti vzduchu na nastavenej úrovni 40 % až 60% RH
  • udržiavanie nastavenej vlhkosti pri akomkoľvek prietoku vzduchu
  • udržiavanie teploty vzduchu v rozsahu 15-25 °C
  • vlastné snímače a riadiaca jednotka bez nutnosti dátového prepojenia s vetracou jednotkou
  • riadiaca jednotka s displejom na nastavenie požadovaných parametrov
  • vstavané UV žiariče slúžia na dezinfekciu.
TEL: +421 911 666 117