Rekuperácie pre váš domov Nič neovplyvní kvalitu bývania v takej miere, ako spôsob jeho vetrania Mám záujem

Ventilačné rozvody

Inovatívny systém ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS+ umožňuje jednoduchú a úplne skrytú realizáciu ventilačných rozvodov v poteroch podláh, stropných podhľadoch, železobetónovom strope, pod sadrokartónom či v iných stavebných riešeniach vďaka unikátnej nízkej konštrukcii a štyrom rozmerovým variantom.

Je navrhnutý so zreteľom na dlhú životnosť, kvalitné zhotovenie a minimalizáciu montážnych chýb pri inštalácii. Vyhovuje prísnym kritériám pre kompletnú zdravotnú neškodnosť, má certifikované antistatické a antibakteriálne vlastnosti podľa platnej normy DIN EN 13501-1.

UNIFLEXPLUS+ je jedinečný rýchlou montážou, výnimočnou funkcionalitou počas celej doby životnosti, výbornými hygienickými a izolačnými vlastnosťami. Na jeho  inštaláciu nie sú potrebné žiadne dodatočné kovové prvky, tesnenia, či pásky. Garancia tesnosti a životnosti systému KLIK zámky spojov spĺňa kritériá triedy D, normy EN12237, EN1507 a LUKA.

 • garantovaná funkcionalita umožňujúca bezpečné zaliatie rozvodov v podlahe alebo strope
 • malé priemery variantov ventilačných kanálov: 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm umožňujú montáž systému pod podhľady alebo sadrokartón
 • jednoduché spájanie komponentov systémom KLIK bez potreby špeciálneho náradia
 • certifikované antibakteriálne a antistatické vlastnosti počas celej životnosti systému
 • bez kovových súčastí háklivých na koróziu
 • výborné akustické a izolačné vlastnosti
 • variabilné rozdeľovače pre rôzne priemery potrubia.

ISOCOMPLUS+ je systém určený na pripojenie vonkajších prívodov vzduchu a odvod odpadového vzduchu z centrály HRUC-E. Potrubie je vyrobené so zreteľom na dlhú životnosť so zachovaním kvalitatívnych vlastností. Potreba minimalizovať vznik kondenzátu spôsobeného teplotnými rozdielmi si vyžiadala jedinečné materiálové riešenie. Vnútorná a vonkajšia časť potrubia je vyrobená z dvoch rôznych materiálov, vnútro je vhodne ošetrené a izolácia zvonka eliminuje dodatočné izolovanie. Skladačkový systém s rôznymi tvarmi komponentov: kolenami, spojkami a úchytkami je ideálny na bezproblémovú inštaláciu a montáž.
Systém je postavený na báze zdravotne nezávadnej izolácie z peny s uzatvorenou štruktúrou, ktorá je nanesená zvnútra potrubia. Vonkajšia pohľadová vrstva je rebrovaná na elimináciu tepelných mostov. Spojky sú riešené ako vzduchotesné pružné manžety, takže systém neprenáša žiadne vibrácie a prúdiaci vzduch v ňom nevytvára hluk. Pružné spoje sú tesné počas celej životnosti a nevyžadujú dodatočné tesnenie páskami.
Systém ISOCOMPLUS+ bol presne vyvinutý na systémové hrdlá zariadení a distribučných kolektorov COMAIR. Preto nie je potrebné spoje dodatočne zatesňovať.
Systém je dodávaný v dvoch variantoch priemerov: ISOCOMPLUS+ 200 s vonkajším priemerom 200 mm a vnútorným priemerom 180mm a ISOCOMPLUS+ 160 s vonkajším priemerom 160 mm a vnútorným priemerom 125 mm.

 • vysoká kvalita a dlhá životnosť
 • zdravotná neškodnosť, maximálna izolačná schopnosť
 • bezproblémová inštalácia
 • tesnosť spojov počas celej životnosti
 • bez vibrácií, bez hluku
TEL: +421 911 666 117