Rekuperácie pre váš domov Nič neovplyvní kvalitu bývania v takej miere, ako spôsob jeho vetrania Mám záujem

Glykolový zemný výmenník tepla Aquacomplus

Plnohodnotný systém špičkového zemného výmenníka tepla na glykolovej báze, ktorý vynikajúco dopĺňa systém riadeného vetrania.

Popri vysokej účinnosti je výhodou systému najmä schopnosť vyladiť riadenie čerpadla pomocou viacerých snímačov. Tým sa prevádzka výrazne zefektívni, presne podľa preferencií a potrieb majiteľa. Úspornosť prevádzky a možnosť voľby vhodného režimu sú kľúčové atribúty, ktorých pôsobením dosahuje systém vysokú účinnosť, ktorá sa prejaví najmä  výrazne zníženou spotrebou elektrickej energie.

Systémy glykolových zemných výmenníkov tepla sú praktickým riešením najväčších problémov klasických potrubných zemných registrov.  V bežnom zemnom registri prechádza nasávaný vzduch  systémom potrubí umiestnených pod zemou. Takto ohriaty alebo ochladený vzduch je následne cez centrálnu jednotku distribuovaný do nehnuteľnosti. Tento systém má niekoľko nevýhod: potrubie musí byť vyspádované, musí mať odvod kondenzátu vznikajúceho pri prevádzke, musí byť zatesnené proti radónu, potrebuje nasávaciu šachtu a pracuje s určitou tlakovou stratou. Všetky tieto nevýhody sa prejavujú najmä v oblastiach s vlhkejším podložím, alebo v oblastiach, kde hrozí zamokrenie podlažia spodnou vodou.

Odpoveďou na nevýhody klasických zemných registrov.je systém zemného výmenníka AQUACOM. Ten má pod zemou umiestnené potrubie, v ktorom prúdi  tekutina na báze glykolu. Tá následne prechádza výmenníkom tepla, ktorý sa od kvapaliny buď schladí – v lete, alebo zahreje – v zime. Vzduch určený na vetranie objektu tak prichádza do kontaktu len s výmenníkom a nie je v kontakte s potrubím pod zemou. To eliminuje všetky nevýhody a riziká pôvodných zemných registrov. Automatická regulácia systému AQUACOM sleduje a vyhodnocuje potrebu činnosti a tým vysoko efektívne reguluje dodávku energie na prácu výmenníka. Čerpadlo teda dodáva iba potrebné množstvo tepla/chladu práve v tom čase, kedy je to podľa nameraných hodnôt potrebné.

  • bez hygienických a zdravotných rizík, keďže vzduch neprúdi podzemným potrubím
  • bez rizika kontaktu s kondenzátom alebo vniknutou spodnou vodou
  • takmer nulová tlaková strata
  • bez nutnosti údržby vďaka absencii nasávacej a odpadovej šachty
  • bez nutnosti presného spádovania potrubia pod zemou
  • vysoko odolné potrubie, ktoré môže byť umiestnené aj pod záťažovými plochami, napríklad parkoviskom, alebo základmi stavby
  • efektívny a presný riadiaci systém, dodávajúci energiu v potrebnom čase a množstve
  • bez rizík poškodenia alebo znefunkčnenia v prípade zatopenia potrubia spodnou vodou
  • systém AQUACOMPLUS je koncipovaný ako ALL in ONE, so všetkými komponentami umiestnenými v jednom zariadení.
TEL: +421 911 666 117